Home page
Iva Filova

Predné Solisko JV - do Mlynickej doliny
obtiažnosť: IV, S5 (45 - 50 st. v najužšom mieste v strede žľabu je skalny prah), prevýšenie 450 m do Mlynickej doliny.
fotogaléria - apríl 2004. Team: Bohuš Štofan a Iva Filová.